Hur gör jag för att ändra detaljplanen för mitt hus så att jag kan bygga ut? 

Svar: Du måste börja med att ansöka om planbesked hos Skövde kommun via en e-tjänst på kommunens hemsida. Planbeskedet talar om ifall kommunen kommer påbörja planläggning eller inte på den platsen, eller med det målet som ansökan önskar. Om kommunen beslutar att inleda arbetet om en planläggning måste det tydligt framgå när detaljplanen kommer att kunna antas. 

Positivt planbesked är dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kan antas. Du betalar enligt taxan för planbesked, oavsett vilket beslut det blir. Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen och det går inte att överklaga.  

Datum