Hur lång tid tar det för kommunen att handlägga ändring av en detaljplan?

Svar: För att ändra en befintlig detaljplan får man räkna med att det tar mellan 1–2 år innan detaljplanen har fått laga kraft. 

Datum