Jag har fått avslag på min bygglovsansökan för att detaljplanen inte tillåter mer utbyggnad – varför det? 

Svar: När du köpte ditt hus följde den med den byggrätt som finns. En byggrätt är den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en fastighet (en avgränsad bit mark) enligt en detaljplan. För att ändra byggrätten krävs en ändring av detaljplanen.  

Det är främst i tätorterna det finns detaljplaner. Här kan du se om din fastighet regleras med detaljplan: https://karta.kommun.skovde.se/mycartawebmap/#m=Detaljplaner 

Datum