Om jag får ett positivt planbesked – kostar ändring av detaljplanen också? 

Svar: Ja, du som önskar ändring av detaljplanen står för alla kostnader, inklusive eventuella undersökningar, i samband med detaljplaneläggning, oavsett beslut. Det rör sig ofta om 200,000 – 500,000 kr. 

Datum