Vem beslutar om ändring av detaljplaner? 

Svar: Det är kommunstyrelsen som prioriterar och beslutar vad och när det planläggs. När beslut tas om ändringar i detaljplaner prioriteras de uppdrag som ger mest samhällsnytta.    

Datum