Flygbilder

Ett ortofoto är en skalriktig flygbild som bl a möjliggör överlagring med information från kartdatabaser.

Över Skövde tätort finns digitala ortofoto i färg med hög upplösning, 10-30 cm pixelstorlek, från 2003 och vartannat år därefter. Snedbilder i färg över bebyggelsen finns från 2007 och vartannat år därefter. 

Över hela kommunen finns ortofoton i färg från 2007 och därefter vart tredje år. Dessa ortofoton har lägre upplösning, varje bildpixel är 0,5 m. Du kan titta på dessa flygfoton på Skövdekartan.

De flesta av ortofotona ägs av den organisation som har fotograferat och därför får inte kommunen sälja bilder, utan bara använda informationen för eget bruk. Om du är intresserad av att köpa bilder får du därför kontakta antingen Lantmäteriet eller Blom Sweden AB på epostadress info.se@blomasa.com

Tillsammans med basinformation från kommunens primärkarta och eller annan kommunalteknisk information som ledningar m.m. blir ortofotot ett utmärkt material för detalj- och översiktsplanering i olika verksamheter.