Mätningsservice

Vi utför alla sorters mätningar på uppdrag av kunder inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Mätningar för Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun

 • Underlag för förrättningskartor
 • Markering av fastighetsgränser
 • Utvisning av fastighetsgränser

 

Bygg- och anläggningsmätning

 • Husutstakningar
 • Projekteringsunderlag 
 • Byggmätning (grunder, baslinjer, pålutsättning, byggnät m.m.) 
 • Kontrollmätningar 
 • Sättningskontroller 
 • Vägutsättningar

 

Mätning och beräkning

 • Avvägning 
 • Stomnät (plan och höjd) 
 • Koordinattransformationer 
 • Flygsignalering 
 • Mätning för kartprodukter 
 • Ledningsmätning (va, el, fjärrvärme) 
 • Inventeringar av va-brunnar 
 • Lägesbestämning av objekt i GIS databaser

 

Utrustning

 • GPS - Trimble R8 GNSS
 • Totalstationer - Trimble S6 Geodimeter Robotic