Igelstorp

Igelstorp är en av Skövdes tätorter och ligger enbart cirka 8 km öster om centralorten. På denna sida hittar du mer information om Igelstorp samt om det arbete som bedrivs för att utveckla orten.

Tätortsutvecklingsprocessen

När situationen tillåter kommer dialoger att hållas i Igelstorp för att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka Skövdes attraktionskraft. Mer information om dialogerna uppdateras när det närmar sig.

Sidan är under uppbyggnad och mer information om processen kommer.

Igelstorp idag

Det moderna Igelstorp tog form under 1960- och 1970-talet och under den perioden ökade invånarantalet kraftigt, för att idag ha stabiliserats kring cirka 680 personer. I södra delen av orten, intill fotbollsplanen, finns nya tomter att tillgå för nybyggnation av villor. Bebyggelsen i Igelstorp består till största delen av villor. I samhället finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år) och i tätortens södra del ligger en fotbollsplan.

Företag och föreningsliv

Vill du starta företag i Igelstorp? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Igelstorp eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.