Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Väring

I Väring bor ca 530 personer. Tätorten består till största delen av villabebyggelse, men det finns även flerbostadshus. På denna sida hittar du mer information om Ulvåker samt om det arbete som bedrivs för att utveckla orten.

Tätortsutvecklingsprocessen

Under våren 2020 kommer dialoger att hållas i Väring för att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft. Mer information om dialogerna uppdateras när det närmar sig.

Sidan är under uppbyggnad och mer information om processen kommer.

Väring idag

I Väring finns förskola, fritidsverksamhet och grundskola (ålder 6-12 år). Cirka 1 km söder om samhället, intill väg 200, finns en bensinstation. Närmsta livsmedelsbutik ligger i Tidan, en mil norrut. Sydost om samhället ligger idrottsplatsen. Västra stambanan passerar genom samhället.

Företag och föreningsliv

Vill du starta företag i Väring? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Väring eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.