Väring

Väring är en tätort som ligger ca 1 mil norr om Skövde. Här bor ca 530 personer. På denna sida hittar du mer information om Väring samt om det arbete som bedrivs för att utveckla orten.

Tätorten består till största delen av villabebyggelse, men det finns även flerbostadshus. Här finns både förskola, grundskola (ålder 6-12 år) och fritidsverksamhet. Orten har ett starkt föreningsliv och goda bussförbindelser till Skövde och Töreboda. 

Tätortsutvecklingsprocessen

För att skapa bästa möjliga förutsättning för att Skövdes tätorter i ytterområdena ska utvecklas arbetar vi med medborgardialoger i tidigt skede. Syftet med dialogerna är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.

Vi är nyfikna på vad du tycker! Varmt välkommen till en dialogkväll den 20 mars kl 18.00 – ca 21.00 i Värings församlingshem. Dialogkvällen handlar om att vi tillsammans skapar oss en gemensam bild, både Värings nuläge och önskat läge. Resultatet från dialogerna utgör sedan en grund för det fortsatta arbetet mellan Skövde kommun och lokala krafter i tätorten. En lokal handlingsplan kommer att tas fram i nästa steg.

Har du frågor, kontakta Sanna Andersson på Skövde kommun via kontaktcenter på 0500- 49 80 00 eller Väringsbygdens intresseförening.

Dialoger har tidigare förts i Timmersdala, Tidan, Värsås och Lerdala. Under 2023 fortsätter nu processen och startas upp för Väring, Igelstorp och Ulvåker.

Sidan är under uppbyggnad och mer information om processen kommer.

Väring idag

I Väring finns förskola, fritidsverksamhet och grundskola (ålder 6-12 år). Cirka 1 km söder om samhället, intill väg 200, finns en bensinstation. Närmsta livsmedelsbutik ligger i Tidan, en mil norrut. Sydost om samhället ligger idrottsplatsen. Västra stambanan passerar genom samhället.

Företag och föreningsliv

Vill du starta företag i Väring? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Väring eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.