Ulvåker

Ulvåker är ett mindre villasamhälle utmed Västra stambanan. Det ligger strax öster om Stöpen med pendlingsavstånd till Skövde tätort. På denna sida hittar du mer information om Ulvåker samt om det arbete som bedrivs för att utveckla orten.

Tätortsutvecklingsprocessen

När situationen tillåter kommer dialoger att hållas i Ulvåker för att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka Skövdes attraktionskraft. Mer information om dialogerna uppdateras när det närmar sig.

Den 7 november kommer vi att genomföra en dialog i Ulvåker. Var god och besvara enkäten Vad är Ulvåker för dig fram till den 3 november. 

Ulvåker idag

Ulvåker är ett mindre villasamhälle utmed Västra stambanan. Det ligger strax öster om Stöpen med pendlingsavstånd till Skövde tätort. I dag bor ca 250 personer i Ulvåker. Ett par kilometer utanför Ulvåker ligger idrottsplatsen Åbrovallen där det finns fina fotbollsplaner och en innefotbollshall

Företag och föreningsliv

Vill du starta företag i Ulvåker? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Ulvåker eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.