Tidan

Tidan är den tätort som ligger längst bort från centralorten Skövde och är en central tätort för den nordöstra kommundelen. På denna sida hittar du mer information om Tidan samt om det arbete som bedrivs för att utveckla orten.

   

Tätortsutvecklingsprocessen

Tidan var den andra tätorten som Skövde kommun höll dialog i utifrån arbetet med tätortsutvecklingen. Du hittar mer vad som kom fram i denna dialog här. Nu har resultatet bearbetats både internt och tillsammans med ortens referensgrupp och presenteras i en gemensam nulägesbild för tätorten.

Med nulägesbilden som underlag där vi som kommun fått en ökad kunskap om hur invånarna upplever sin ort startar nu arbetet med att ta fram en handlingsplan för Tidan. 

Sidan är under uppbyggnad och mer information om processen kommer.

Läs mer om Tidan

Tidan idag

Idag bor cirka 950 personer i Tidan. Bebyggelsen består till största delen av villor, men här finns även grupphus och flerbostadshus. I Tidans glesbygd (församlingarna Vad, Flistad och Götlunda) bor ytterligare cirka 840 personer.

I tätorten finns förskola, fritidshem, grundskola, vårdcentral samt Solgårdens äldreboende. Samhället har en idrottsplats och ett tempererat friluftsbad, Tidanbadet.

Det finns ett bra serviceutbud med livsmedelsaffär samt några butiker, kafé, pizzeria, antikvarisk bokhandel och bensinstation. Tidan har ett rikt föreningsliv.

Ån Tidan rinner genom samhället. Cirka fem kilometer utanför Tidan ligger fågelsjön Östen.

Röster från Tidan

Här berättar vår Tidan-ambassadör Elisabeth om hur det är att bo och leva i Tidan. Du kan även ladda ner ett dokument med Elisabeths tankar här.

Vad är det bästa med Tidan?
Jag tycker att det bästa med Tidan är att det både är nära till allting, men att det även finns ett stort lugn här!

Varför flyttade du till Tidan?
Det är ett bra läge, mellan många större orter, och det finns bussförbindelser om man inte har bil att ta sig fram med. Vi har en livsmedelsaffär, vårdcentral, mysigt café och pizzeria. För mig är Tidan en charmig blandning mellan industriort och jordbruksbygd!

Är det något du saknar här?
Det skulle vara fler tydliga mötesplatser, exempelvis en torgmiljö. Jag skulle även gärna se tydligare samlings- och vandringsleder kring ån Tidan. Det finns idag nästan ingen exponering av den unika industrimiljön som finns här och det vore önskvärt med mer turistinformation, bland annat om närheten till Askeberga Skeppssättning.

Vad finns det för fördelar med att bo i Tidan?
En stor fördel med att bo i en mindre ort som Tidan är igenkänningen mellan oss invånare. Jag tycker också att arbetsmiljön är lugn här.

Vad är det som gör att Tidan sticker ut från mängden?
För mig är det som gör Tidan unikt är att det finns en industrimiljö av riksintresse, men även en unik kulturhistorisk miljö, med Vads kyrka, ån och industribyggnaden sida vid sida.

Hur har området utvecklats sedan ni flyttade hit?
Jag är inflyttad sedan juni 2018. Hoppas att det byggs några hyresrätter tills jag blir för gammal för att bo i hus med stor trädgård.

Vad får man inte missa i Tidan som besökare?
Mycket har jag redan nämnt, som exempelvis miljön kring kyrkan, ån Tidan och resterna av de byggnader och torp som finns kvar längs med bron. Sen tycker jag även att Böckernas hus (ett antikvariat) samt Östbergs Konditori (café med inspiration från 50-talet), där även Kulturväg Skaraborg inleds (som går söderut mot fina Vallebygden), är väldigt trevliga platser att besöka.

Beskriv Tidan med 3 ord.
Industrimiljöhistorisk, jordbruksbygdsort och blandsamhälle.

Lediga tomter

Centralt i Tidan, nära till Vårdcentral och övrig service, finns både tomter till villabebyggelse för privatpersoner och tomter till grupphus för exploatör. Pris per villatomt är 50 000 kr. VA, fiber och el finns draget till tomtgräns, köparen bekostar själv anslutningsavgifter.

Om du är intresserad av att köpa en villatomt i Tidan ser du var det finns lediga och planerade villatomter i Skövde kommuns tomtkarta.

Läs mer om hur du går tillväga för att köpa en tomt här.

Turistinformation

Tidan är en plats med en rik kultur- och naturbygd och det finns många för Sverige unika sevärdheter i området. För vad sägs om Sveriges troligen enda övertäckta bro, den näst största skeppssättningen i landet eller starten på Kulturväg Skaraborg? Det finns hur mycket som helst att upptäcka i och runt Tidan! 

För fler turisttips kan du kika på Next Skövdes webbplats eller besöka Skövde Turistcenter.

Så här svarar vår Tidan-ambassadör Elisabeth på vad du som besökare inte får missa i Tidan: Det finns mycket fint, exempelvis miljön kring kyrkan, ån Tidan och resterna av de byggnader och torp som finns kvar längs med bron. Sen tycker jag även att Böckernas hus (ett antikvariat) samt Östbergs Konditori (café med inspiration från 50-talet), där även Kulturväg Skaraborg inleds (som går söderut mot fina Vallebygden), är väldigt trevliga platser att besöka.

Företag och föreningsliv

I Tidan finns ett stort företags- och föreningsliv. Bygdens näringsliv präglas av småföretag och finns inom branscher som lantbruk, handel, automation och CNC-tillverkning, åkerier, bygg- och entreprenadföretag, ekonomi och redovisning, kroppsvård samt konst och konsthantverk.

Vill du starta företag i Tidan? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Tidan eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.

Största företagen i Tidan
Hemvåden Tidan
Tidanskolan
Äldreboendet Solgården
Migu Mekaniska
ICA Nära Tidan
Vårdcentral Tidan
LEAB Tak
Tidan Konditori AB
Tidans Bensin och Kiosk AB
KE Lundbergs Åkeri AB
Lantmännen ek. för.
Virasa AB

Historia

Tidan är den enda riktigt utpräglade industriorten bland de små tätorterna i Skövde. Den starka förankringen i textilindustrin har satt stark prägel på Tidan som i mångt och mycket idag har karaktären av ett före detta brukssamhälle, som även har varit ett centrum för den omgivande jordbruksbygden. I spänningsfältet mellan industri- och jordbruksnäringar har mycket av tätortens liv och verksamheter formats.

Samhällets historiska konturer markeras tydligt av infrastrukturens betydelse för Tidan, vilka även påverkat bebyggelsemönstret i tätorten. Ån Tidan är i mångt och mycket upphovet till tätorten som kraftkälla för kvarnar, kraftverk och textilindustri. Yllefabrikens tillkomst år 1910 blev starten på tätorten Tidan. Fortfarande är ån Tidan en energitillgång, som i dag håller tre kraftverk i drift i centrala Tidan.

Västra stambanan, järnvägen mellan Göteborg-Stockholm, har i och med den tidigare järnvägsstationen varit en annan avgörande drivkraft i tätortens uppkomst och utveckling. Väg 200 mellan Skövde och Töreboda löper rakt genom tätorten och är också en betydelsefull faktor i tätortsutvecklingen. Detta återspeglas i att många åkerirörelser har startats här och är fortfarande väl representerade i bygden.

Sedan nedläggningen av yllefabriken, mejeriet och Sahlströms mekaniska har industritraditionen förts vidare av mindre personslukande, men i gengäld mer kunskapskrävande, företag. Alla dessa har till största delen ett lokalt ägande.

Handel har sedan storhetstiden på 40-, 50- och 60-talen minskat i antal enheter. Detta uppvägs i dag av några väletablerade företag som bensinstation, kafé och livsmedelsbutik, som alla ligger strategisk till och har utmärkta parkeringsmöjligheter utmed väg 200.

Vård och skolor har en stark förankring i Tidan, vilket är en tillgång för den omkringliggande bygden. Jordbruk, industri och handel har varit och är de viktigaste verksamheter som Tidan och bygden sätter sin tillit till.