Företag och föreningsliv

Vill du starta företag i Igelstorp? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Igelstorp eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.

Datum