Företag och föreningsliv

I Tidan finns ett stort företags- och föreningsliv. Bygdens näringsliv präglas av småföretag och finns inom branscher som lantbruk, handel, automation och CNC-tillverkning, åkerier, bygg- och entreprenadföretag, ekonomi och redovisning, kroppsvård samt konst och konsthantverk.

Vill du starta företag i Tidan? Läs mer här och få stöttning genom att kontakta näringslivsenheten.

Driver du en förening i Tidan eller vill ha tips på hur du bildar en? Läs mer här.

Största företagen i Tidan
Hemvåden Tidan
Tidanskolan
Äldreboendet Solgården
Migu Mekaniska
ICA Nära Tidan
Vårdcentral Tidan
LEAB Tak
Tidan Konditori AB
Tidans Bensin och Kiosk AB
KE Lundbergs Åkeri AB
Lantmännen ek. för.
Virasa AB

Datum