Historia

Timmersdala kännetecknas som ett gammalt stationssamhälle, där en järnvägsstation place­rats i anslutningen till en äldre kyrkby. Persontrafiken på järnvägen som passerade Timmersdala lades ner redan 1932. På den tiden fanns bland annat byggmästare, cykel­reparatör, skomakare, skräddare, slaktare och urmakare på orten. Timmersdala hade en gång i tiden, i mitten av 40-talet, Sveriges busstation med högst turtäthet på landsbygden, med hela 54 avgångar per dag.

Det moderna villasamhället formades på 1950-talet efter andra världskrigets slut. Det moderna Timmersdala tar sin form under 1960–70-ta­len. Befolkningen uppgick kring mitten av 1950-talet till cirka 600 personer och trots järnvägens definitiva nedläggning på 1950-talet har orten fortsatt att växa.

Datum