Ulvåker idag

Ulvåker är ett mindre villasamhälle utmed Västra stambanan. Det ligger strax öster om Stöpen med pendlingsavstånd till Skövde tätort. I dag bor ca 250 personer i Ulvåker. Ett par kilometer utanför Ulvåker ligger idrottsplatsen Åbrovallen där det finns fina fotbollsplaner och en innefotbollshall

Datum