Värsås idag

Värsås är central tätort för den sydöstra kommundelen där bebyggelsen domineras av villor. Idag bor cirka 570 personer i Värsås tätort. I Värsås glesbygd (församlingarna Värsås - Varola - Vreten, Sventorp - Forsby) bor cirka 1 800 personer.

I Värsås finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6-12 år). Här finns också livsmedelsbutik och bensinstation. I tätorten ligger en idrottsplats och ett elbelyst motionsspår.

Datum