Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

  • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
  • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
  • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

 Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

  • Claes Clausen, stadsarkitekt  
  • Ludvig Isacsson, bygglovschef
  • Richard Sånnek, mark- och exploateringschef 
  • Johanna  Eriksson, planchef

 

 Välj mellan Teams-möte eller fysiskt möte hos oss

Vi är öppna för att träffas på det sätt som passar er bäst. Bestäm dock i god tid hur ni vill göra så att vi kan planera våra kalendrar. Ange i din mötesförfrågan hur ni vill göra. Använd e-tjänsten uppe till höger.

Skövde kommuns lista över byggherrar/exploatörer

Om du anmäler ditt företag till byggdialogen förtecknas det även på kommunens lista över byggherrar/exploatörer. Den listan använder vi för att hålla kontakt med byggherrar/exploatörer. Bland annat används den som sändlista vid intresseförfrågningar. Vill ditt företag bara förtecknas på listan utan en byggdialog går det givetvis bra.