Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
 • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Magnus Blombergsson, tf planchef
 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Skype-möte tills vidare

Efter en tid med Corona-restriktioner är ni välkomna att träffa oss i fysiska möten. Givetvis kvarstår möjligheten att genomföra mötet via Teams. Valet är således ditt! Meddela gärna vid din bokning hur du vill göra så att vi vet om vi ska vara fysiskt på plats eller ej. Vi vill nämligen om möjligt undvika möten där formen är blandad.

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning med organisationsnummer), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter. 

 • Tisdagen den 16 november kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 23 november kl. 10.30-11.45, bokad
 • Tisdagen den 30 november kl. 13.00-14.30, bokad
 • Onsdagen den 8 december kl. 10.00-11.30, bokad
 • Tisdagen den 14 december kl. 10.30-11.45