Stadshuset

Samhällsbyggnadsfrukost hösten 2023

Samhällsbyggnadsfrukost för hösten 2023 genomfördes den 18 oktober. Vid detta tillfälle delades även Stadsbyggnadspriset ut.

Onsdagen den 18 oktober välkomnades näringslivet att delta på vår samhällsbyggnadsfrukost på plats i stadshuset.

Under morgonen fick vi ta del av intressant information om vad som händer inom samhällsbyggnad. Jan-Ove Östbrink  berättade hur det ser ut för kommunernas bostadsbyggande i denna lågkonjunktur. Han deltog via länk och intill kan ni ta del av hans presentation. 


Program 18 oktober

  • Välkomna - Martin Hollertz, Samhällsbyggnadschef
  • Bostadsbyggande i utmanande konjunktur - Jan-Ove Östbrink, Bostadspolitisk expert på SKR (via länk)
  • Pågående bostadsprojekt - Richard Sånnek, Mark- och exploateringschef
  • Utdelning av Stadsbyggnadspriset 2023 - Claes Clausen, Stadsarkitekt


Nästa gång vi bjuder in till samhällsbyggnadsfrukost är till våren 2024. 

 

Anmälan för vårens samhällsbyggnadsfrukost har ännu inte öppnat.