Stadshuset

Samhällsbyggnadsfrukost

Samhällsbyggnadsfrukost är ett forum som sektor samhällsbyggnad arrangerar två gånger per år

Två gånger per år arrangerar sektor samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsfrukost där vi bjuder in näringslivet inom bygg- och fastighetsbranschen att delta på en morgon fullspäckad med matnyttigt innehåll. 

Under hösten delas även stadsbyggnadspriset ut. Du kan läsa mer om det här. 

Nästa gång vi bjuder in till samhällsbyggnadsfrukost är 24 april under 2024. 

 Anmälan är öppen!

 

Upplägget för morgonen ser ut enligt följande: 

07.00-07.20  Frukost

07.20-08.00  Skövde garnisons SC Övlt Pär Gerhardsson kommer att föredra Försvarsmaktens verksamhet i Skövde.
Fortifikationsverket kommer representeras av Region Chef Daniel Lindh och Henrik Biversten

08.00-08.15 Ekonomichef Henrik Johansson presenterar en omvärldsbevakning och vilka ekonomiska förutsättningar Skövde kommun har framöver. 

08.15-08.30 Mark- och exploateringschef Richard Sånnek berättar om byggdialogen och verksamhetsförfrågan.

08.30 - 09.00 Fortsatt mingel utanför Sessionssalen för de som önskar.

 

Sista datum för att anmäla sig är den 17/4.