Ledig mark

Här finner du information om de projekt där tilldelning av mark kommer att ske, du kan även följa länk till Skövde kommuns alla pågående projekt.

Just nu

 Intresseanmälan etablering dagligvaruhandel Skövde Science City

Tidigare marktilldelningar

Efter en intresseförfrågan för Björkebacken etapp 3 har nu sammanlagt 4 exploatörer erhållit markreservation i området. För byggnation av friliggande suterränghus har 6 tomter reserverats för Skövdevillan, medan Grimstorps Byggkomponenter/Nässjöhus reserverat 7 stycken. Samtliga dessa suterränghus ska i första hand erbjudas kommunens tomtkö.  Vidare har Götenehus erhållit markreservation för byggnation av radhus och Brixly för byggnation av lägenheter i flerbostadshus.