Kommer bussar att gå till Hasselbacken om en ny väg byggs?

En ny anslutningsväg garanterar inte att Västtrafik kommer att trafikera området, men den ger nya förutsättningar för att ta upp en diskussion om linjelagd kollektivtrafik i Hasselbacken.

Datum