Kommer det byggas en väg genom naturreservaten?

Det nya avtalet förutsätter att det finns en ny anslutningsväg till täkten. Efter avtal träffats med Skövde kommun är det Skanskas uppgift som arrendator att söka tillstånd för fortsatt täkt med nya anslutningsvägen. Prövningen av täkten görs av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. 

Datum