Kortfattat, vad kommer hända?

Skövde kommun planerar att under början av 2018 skriva ett avtal med Skanska om markupplåtelse (ett anläggningsarrende) för fortsatt brytning i diabasbergtäkten i Billingsryd. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2031 för brytning.

Avtalet förutsätter att en ny anslutningsväg anläggs till täkten så att trafiken inte längre går via Inga-Karls väg. Enligt gällande delegationsordning kan beslut om avtalet tas av kommunstyrelsen.

Datum