När tas beslutet?

I början av 2018 kommer kommunstyrelsen att fatta beslutet. Sedan kan Skanska i sin tur ta ärendet vidare och söka om tillstånd hos Länsstyrelsen alternativt mark- och miljödomstolen.

Datum