Hur gör jag för att överklaga planprogrammet?

Planprogrammet visar på Skövde kommuns långsiktiga målbild för området. Det är inte juridiskt bindande dokument och kan därför heller inte överklagas.

De detaljplaner som senare kommer upprättas för de olika kvarteren är juridiskt bindande dokument och kan överklagas, under förutsättningar att man lämnat skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden.

Datum