När beräknas planprogrammet godkännas?

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Datum