Vad händer när samrådet är slut?

Alla skriftligt inkomna synpunkter presenteras för politikerna, tillsammans med eventuella förslag till förändringar av programförslaget.

Därefter föreslås kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet.

Datum