Vad innebär ett samråd?

Under perioden som vi kallar för samråd kan du lämna synpunkter på förslaget till planprogram.

Datum