Varför utvecklar vi Skövde Science City?

Närheten. Skövde Science City ligger ett stenkast från Resecentrum, centrala Skövde med handel och restaurangutbud, Högskolans campusområde och Boulognerskogen i sydväst samt handelsområdet Stallsiken i norr.

Science City. Området ingår i en kreativ utvecklingszon som sammanlänkar Högskolan i Skövde med stadskärnan och resecentrum. Här finns Science Park Skövde (fd GSP) som en kreativ plats där studenter och företag möts.

Bygga ihop staden. Skövde Science City placering mellan centrumfunktionerna i väst och bostads- och verksamhetsområden i öst ger möjlighet att bygga ihop staden och spelar en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen.

Centrala bostäder. Det finns behov av nya bostäder i centralaSkövde. I Skövde Science City-området finns potential att utveckla en tät blandstadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. En sådan förtätning ger flera fördelar, som minskat upplevt avstånd och minskat bilberoende.

Datum