Bostäder och service

Trädgårdsstaden fullt utbyggd, 1200 bostäder och offentlig service.

Stadsdelar och kvarter som byggts enligt trädgårdsstadens principer har visats sig vara mycket flexibla och väl fungerande under snart 100 år. De trädgårdsstäder som byggdes under 1910- och 1920-talet är bland de mest attraktiva boendemiljöer som finns idag. Trädgårdsstaden i Skövde kommer totalt att rymma cirka 1200 bostäder i huvudsak 1-2½ våningar.

Kvarter med små flerfamiljshus blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande villor. Målsättningen är också att det ska finnas olika boendeformer, hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Det möjliggör att alla kan bo och leva kvar i stadsdelen, även om exempelvis familjeförhållanden förändras.

Handel och offentlig service i området

Utöver bostäder ingår också ett 30 hektar stort handelsområde direkt öster om Östra leden, en fortsättning på handelsområdet vid Stallsiken där det redan nu finns många etablerade aktörer som Plantagen, Biltema, MediaMarkt och Max Hamburgerrestauranger m.fl. I detta område öppnade bland annat Willys under hösten 2015 en livsmedelsbutik granne med Trädgårdsstaden.

I stadsdelen finns redan idag en förskola och 2018 ska en grundskola, årskurs F-6, samt ytterligare en ny förskola öppnas i etapp 2. Plats finns också för annan offentlig/kommersiell närservice som kan komma att efterfrågas. I närområdet ligger också en ridskola.