Koncept som passar

Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar.

Gestaltningen av Skövdes nya stadsdel har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden från 1910/20-talet, exempelvis Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg. Men även moderna trädgårdsstäder från 2000-talet som Huddinge trädgårdsstad, Stockholm och Amhult, Göteborg, har inspirerat.
Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivning.

Förutsättningen för den valda stadsmodellen har bland annat varit områdets svagt böljande topografi, kultur- och naturvärden och dess läge i staden (mellan stad och land). Trädgårdsstaden medger en exploateringsnivå som kan klara de kommunalekonomiska åtaganden det innebär att bygga en helt ny stadsdel.

Kriterier för en trädgårdsstad

  • traditionella gator, torg och platser - oftast trädplanterade
  • måttlig täthet, ca 20-30 procent av kvartersmarken är bebyggd
  • bebyggelse huvudsakligen i två våningar, högst tre våningar
  • husplacering nära gatulivet, eventuellt med grunda förgårdar
  • trädgårdar till alla hus, privata eller gemensamma