Grundskola

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola 
Här kan du som vårdnadshavare ansöka till förskola/fritidshem eller omplacering. Du kan även registrera din inkomst eller säga upp ditt barns plats. När det gäller uppsägning av plats på fristående förskola/fritidshem görs det direkt till respektive enhet och inte via denna e-tjänst.

Kräver ej e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24
Frånvaroanmälan går även att göra via Skola24:s app.

Kräver ej e-legitimation Finska i förskoleklass (Suomea esikoululuokassa)
Anmäl ditt barn till undervisning i finska språket i förskoleklass. E-tjänsten kräver e-legitimation. (Ilmoita lapsesi suomen kielen opetukseen esikoululuokassa. Tämä e-palvelu vaatii e-tunnuksen).

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ledighetsansökan i Skola24
Digital ledighetsansökan kan göras även i Skola24:s app.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, ansökan
Ansökan om att delta i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Modersmålsundervisning, avsluta
Ansökan om att avsluta deltagande i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

Kräver ej e-legitimation Schema - ändring av vistelsetid på fritidshemmet

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts samt tjänsten "Visa min skolskjuts".

Kräver ej e-legitimation Skolval (förskoleklass/åk 7)
Skolvalet till förskoleklassen är öppet 16 oktober - 12 november och till åk 7 är det öppet 1-31 januari. Ni som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Kräver ej e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost. Du kan ansöka om specialkost av medicinska skäl. Du kan också ansöka om vegetarisk och/eller fläskfri kost. Specialkost anpassas alltid utifrån dagens lunch.

Kräver ej e-legitimation Studiehandledning modersmålsundervisning, ansökan
Studiehandledning på modersmålet kan ges i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen eller som särskilt stöd.

Kräver ej e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - ansökan
För barn och elever folkbokförda i Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - anmälan om betydande förändring
Endast för barn och elever där enheten har beviljats bidrag för extraordinär insats under innevarande läsår.

Kräver ej e-legitimation Tilläggsbelopp för fristående enheter - utvärdering
Beviljat tilläggsbelopp ska utvärderas.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskolan/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass. Via Vklass når du även e-tjänsten för förskola/skola samt Skola24.

Datum