Grundskola

Kräver ej e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med användrid och lösenord)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval (öppet 1-14 februari). Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

Kräver e-legitimation E-tjänst förskola och skola (inloggning med e-legitimation)
Här kan du som vårdnadshavare ändra dina eller ditt barns kontaktuppgifter samt göra skolval (öppet 1-14 februari). Du som redan har barnomsorg kan också registrera schema, göra inkomständring eller säga upp din plats.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Fritidshem, anmälan
Anmälan till plats i fritidshem.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med användarnamn och lösenord
Inloggning i Skola24 med användarnamn och lösenord.

E-tjänst som kräver e-legitimation Frånvaroanmälan i Skola24 med e-legitimation
Inloggning i Skola24 med e-legitimation.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, ansökan
Ansökan om att delta i modersmålsundervisning.

E-tjänst som kräver e-legitimation Modersmålsundervisning, avsluta
Ansökan om att avsluta deltagande i modersmålsundervisning.

Kräver ej e-legitimation Musikskola
Anmälan till musikskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation SANT-kontrakt
Som vårdnadshavare skriver du under SANT-kontrakt för ditt barn.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjuts
Ansökan om skolskjuts.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Skolskjutsschema
Skolskjuts, ange ditt schema för taxi.

Kräver e-legitimation Specialkost, anmälan
Anmäl eller avanmäl önskemål om specialkost. Du kan ansöka om specialkost vid medicinska- och/eller religiösa skäl. Du kan också ansöka om vegetarisk kost.

Kräver e-legitimation Söka betygskopior
Här kan du få betygskopior digitalt eller beställa dessa.

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskolan/skola.

Kräver ej e-legitimation Vklass
Logga in som vårdnadshavare i lärplattformen Vklass.

Datum