Trafik och infrastruktur


Samlade e-tjänster för Trafik, el, energi, avlopp och infrastruktur.

El och energi

Kräver ej e-legitimation Elmätarställning
Anmälan om extra avläsning, flyttavläsning eller ändrad årsförbrukning.

Kräver ej e-legitimation Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning, ställ din fråga.

Kräver ej e-legitimation Autogiromedgivande
Låt dina avgifter dras via autogiro för Skövde kommuns och kommunalförbundens verksamheter och tjänster. Du kan medge autogiro till Skövde kommun, SkövdeNät AB, AB Skövdebostäder, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) samt Skövde Värmeverk AB.

Miljö och hälsa, vatten och avfall

Kräver ej e-legitimation Miljösamverkan Östra Skaraborg samlade e-tjänster
Samlade e-tjänster för miljö och hälsa, vatten, avlopp, avfall hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs (MÖS) hemsida.

P-tillstånd, Grävtillstånd, Karta, Trafikanordningsplan, Vägbidrag

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Grävtillstånd för gatumark, intill träd eller grönyta
Om du ska gräva, lägga eller underhålla lednigar inom allmän platsmark, måste du söka tillstånd hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för nyttotrafik
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkeringskort för dig som använder ditt fordon i tjänsten och regelbundet fraktar skrymmande gods eller verktyg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Trafikanordningsplan/TA-plan
Ansökan om trafikanordningsplan för väg- och gatuarbeten.

Kräver ej e-legitimation Ansökan om bidrag enskildväg
Här kan du ansökan om kommunalt och statligt vägbidrag

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan

Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Transporter
Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport.