Arbete, näringsliv och stipendier


Samlade e-tjänster för Arbete, näringsliv och stipendier.

Arbeta, vikariera och praktisera

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Extern utförare LOV
Beställning av konton för externa utförare enligt LOV

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Feriepraktik
Tjänsten är öppen under ansökningsperioden.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Utbildningsintyg för vikariat eller nyanställning inom Sektor Vård och Omsorg, SVO
Intyga att du genomgått utbildning inför anställninging inom sektor SVO (Kräver e-legitimation)

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola/vuxenutbildning, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariat inom vård- och omsorg eller socialtjänst, intresseanmälan
Anmäl intresse för tim- och semestervikariat inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialtjänst.

Autogiro och e-faktura

Kräver ej e-legitimation Autogiromedgivande
Låt dina avgifter dras via autogiro för Skövde kommuns och kommunalförbundens verksamheter och tjänster. Du kan medge autogiro till Skövde kommun, SkövdeNät AB, AB Skövdebostäder, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) samt Skövde Värmeverk AB.

Kräver ej e-legitimation E-faktura, beställning Privatkund 
Som privatkund kan du ta emot och betala dina räkningar till Skövde kommun genom att använda elektronisk faktura.

Kräver ej e-legitimation E-faktura, beställning Företagskund 
Som företagare kan du i den här tjänsten anmäla att du vill ta emot eller har för avsikt att sända elektronisk faktura till Skövde kommun och/eller dess bolag.

Kräver ej e-legitimation Svefaktura/E-faktura för leverantörer
E-tjänst för leverantörer för att skapa elektroniska fakturor till kommunen.

Näringsidkare

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För elleverantör- anmälan om elskuld
Denna e-tjänst används av elleverantörer för anmälan om elskuld till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För hyresvärd- anmälan om hyresskuld och störning
Denna e-tjänst används av hyresvärd för anmälan om hyresskulder och störningar till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Stipendier och fonder

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i skolan" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt elever i gymnasieskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Bröderna Perssons Minnesfond
Ansök om bidrag ur Bröderna Perssons MInnesfond.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Sociala Samfonden
Ansök om bidgra ur Sociala Samfonden.

Tillstånd, lokaler och fastigheter

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Företagsregister
 Sök bland alla företag i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Grävtillstånd för gatumark, intill träd eller grönyta
Om du ska gräva, lägga eller underhålla lednigar inom allmän platsmark, måste du söka tillstånd hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lediga lokaler
Sök lediga lokaler, lämpade för näringsverksamhet, i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för nyttotrafik
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkeringskort för dig som använder ditt fordon i tjänsten och regelbundet fraktar skrymmande gods eller verktyg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Trafikanordningsplan/TA-plan
Ansökan om trafikanordningsplan för väg- och gatuarbeten.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Fettavskiljare
Anmälan för installerad fettavskiljare.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Kryddning av snaps
Anmälan kryddning och servering av egen snaps, för dig som innehar serveringstillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Landsbygdspotten
Ansökan om medel ur Skövde kommuns landsbygdspott.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Provsmakning
Anmälan om provsmakning av alkoholhaltiga drycker.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Serveringslokal
Här anmäler innehavare av cateringtillstånd serveringslokal där verksamhet bedrivs.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Transporter
Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport.