Arbete, näringsliv och stipendier


Samlade e-tjänster för Arbete, näringsliv och stipendier.

Arbeta, vikariera och praktisera

E-tjänst som inte kräver e-legitimation En väg in
Arbetsprövning på Arbetsmarknadsenheten, AVA

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Feriepraktik
Tjänsten är öppen under ansökningsperioden. 

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lämna kunskapsintyg inför Delegering för Nyanställda (Ny-delegering)
Lämna och signera ett kunskapsintyg inför det att du i din tjänstebefattning skall ha Delegering - för dig som inte har Delegering sedan tidigare, är nyanställd eller skall nyanställas. (Kräver e-legitimation)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lämna kunskapsintyg inför delegering för tidigare behörig (Om-delegering)
Lämna och signera ett kunskapsintyg inför det att du i din tjänstebefattning skall förlänga en tidigare Delegering - för dig som tidigare har delegering. (Kräver e-legitimation)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Utbildningsintyg för vikariat eller nyanställning inom Sektor Vård och Omsorg, SVO
Intyga att du genomgått utbildning inför anställninging inom sektor SVO (Kräver e-legitimation)

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola/vuxenutbildning, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariat inom vård- och omsorg eller socialtjänst, intresseanmälan
Anmäl intresse för tim- och semestervikariat inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialtjänst.

e-faktura

Kräver ej e-legitimation E-faktura, beställning Privatkund 
Som privatkund kan du ta emot och betala dina räkningar till Skövde kommun genom att använda elektronisk faktura.

Kräver ej e-legitimation Svefaktura/E-faktura för leverantörer
E-tjänst för leverantörer för att skapa elektroniska fakturor till kommunen.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Fettavskiljare
Anmälan för installerad fettavskiljare.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Kryddning av snaps
Anmälan kryddning och servering av egen snaps, för dig som innehar serveringstillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Landsbygdspotten
Ansökan om medel ur Skövde kommuns landsbygdspott.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Provsmakning
Anmälan om provsmakning av alkoholhaltiga drycker.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Serveringslokal
Här anmäler innehavare av cateringtillstånd serveringslokal där verksamhet bedrivs.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Transporter
Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ändring Serveringstillstånd 

Anmäl ändringar i serveringstillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsareUpphörande serveringstillstånd

Anmäl upphörande av serveringstillstånd.

 

 

 

 

Näringsidkare

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För elleverantör- anmälan om elskuld
Denna e-tjänst används av elleverantörer för anmälan om elskuld till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För hyresvärd- anmälan om hyresskuld och störning
Denna e-tjänst används av hyresvärd för anmälan om hyresskulder och störningar till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tobakstillstånd
Ansökan om tobakstillstånd. Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2). E-tjänsten kräver e-legitimation.

Stipendier och fonder

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon Obs! Ansökningsperioden för våren 2022 är inställd. Information om ny ansökningsperiod kommer meddelas här så snart den är beslutad. Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i skolan" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt elever i gymnasieskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Bröderna Perssons Minnesfond
Ansök om bidrag ur Bröderna Perssons Minnesfond.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Sociala Samfonden
Ansök om bidrag ur Sociala Samfonden.

Tillstånd, lokaler och fastigheter

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Företagsregister
 Sök bland alla företag i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Grävtillstånd för gatumark, intill träd eller grönyta
Om du ska gräva, lägga eller underhålla lednigar inom allmän platsmark, måste du söka tillstånd hos Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lediga lokaler
Sök lediga lokaler, lämpade för näringsverksamhet, i Skövde kommun.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för nyttotrafik
Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkeringskort för dig som använder ditt fordon i tjänsten och regelbundet fraktar skrymmande gods eller verktyg.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Skövde kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Trafikanordningsplan/TA-plan
Ansökan om trafikanordningsplan för väg- och gatuarbeten.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2). E-tjänsten kräver e-legitimation.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tobakstillstånd
Ansökan om tobakstillstånd. Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.