Vuxenutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Anmäl avbrott från kurs
Anmäl om du behöver avbryta en eller flera kurser du läser vid Vuxenutbildningen i Skövde.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Teoretiska kurser på grundläggande nivå, ansökan
Ansök om att läsa teoretiska kurser på grundläggande nivå i Vuxeutbildningens regi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Teoretiska kurser på gymnasienivå, ansökan
Ansök om att läsa teoretiska kurser på gymnasienivå i Vuxeutbildningens regi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Yrkesvux - yrkesutbildning på gymnasienivå , ansökan
Ansök till någon av våra yrkesutbildningar på gymnasienivå i Vuxeutbildningens regi.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan, yrkeshögskoleutbildning
Ansök om en plats på en yrkeshögskoleutbildning

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa betyg från kurs du läst på vuxenutbildningen
Beställ betyg från en eller flera kurser du läst på vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Beställa studieintyg från vuxenutbildningen
Beställ ett intyg om studier, observera att detta inte är samma sak som ett betyg!

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Kursansökan, SFI (svenska för invandrare)
Anmäl ditt intresse att få gå en SFI-kurs genom att ansöka via denna tjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Provanmälan gymnasiekurser, vuxenutbildning Skövde
Anmäl dig till provtillfälle i kurs eller kurser.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariatstjänst, intresseanmälan för vuxenutbildningen/grundskola
Ange intresse om att arbeta på ett vikariat inom vuxenutbildningen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Samhällsorientering ansökan
E-tjänst där kommuner som beställer samhällsoritering av skövde kan anmäla kursdeltagare enligt fastslagen process.

Datum