Arbeta, vikariera och praktisera

E-tjänst som inte kräver e-legitimation En väg in - Skövde kommun (skovde.se)                                                                                              Ansökan till insatserna Rusta och Klargöra på Arbetsmarknadsenheten. Vi arbetar med människor som behöver rustas/stärkas för att komma närmare arbete eller studier och/eller som behöver klargörande av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Feriepraktik
Tjänsten är öppen under ansökningsperioden. 

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lämna kunskapsintyg inför Delegering för Nyanställda (Ny-delegering)
Lämna och signera ett kunskapsintyg inför det att du i din tjänstebefattning skall ha Delegering - för dig som inte har Delegering sedan tidigare, är nyanställd eller skall nyanställas. (Kräver e-legitimation)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Lämna kunskapsintyg inför delegering för tidigare behörig (Om-delegering)
Lämna och signera ett kunskapsintyg inför det att du i din tjänstebefattning skall förlänga en tidigare Delegering - för dig som tidigare har delegering. (Kräver e-legitimation)

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Utbildningsintyg för vikariat eller nyanställning inom Sektor Vård och Omsorg, SVO
Intyga att du genomgått utbildning inför anställninging inom sektor SVO (Kräver e-legitimation)

Kräver ej e-legitimation Vikariat inom förskola/skola/vuxenutbildning, intresseanmälan
Ansökan om att få arbeta som vikarie inom förskola/skola.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariat inom vård- och omsorg eller socialtjänst, intresseanmälan
Anmäl intresse för tim- och semestervikariat inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialtjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Vikariat inom kultur och fritid, intresseanmälan
Anmäl intresse för tim- och semestervikariat inom kultur och fritid.

Datum