Näringsidkare

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För elleverantör- anmälan om elskuld
Denna e-tjänst används av elleverantörer för anmälan om elskuld till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation För hyresvärd- anmälan om hyresskuld och störning
Denna e-tjänst används av hyresvärd för anmälan om hyresskulder och störningar till socialtjänsten.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Serveringstillstånd
Ansökan om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd. Du kan även lägga till och ta bort serveringsansvarig personal.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tobakstillstånd
Ansökan om tobakstillstånd. Här kan ansökan om att få sälja tobak och liknande produkter.

Kräver e-legitimation Servering folköl, anmälan
Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2). E-tjänsten kräver e-legitimation.

Datum