Detalj- och översiktsplanering

Kräver ej e-legitimation Planbesked, anmälan
Om du planera en åtgärd som gör att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas ska du ansöka om planbesked.

Datum