För politiker

Kräver ej e-legitimation Ersättning för förtroendevalda
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resor och övriga utlägg.

Kräver ej e-legitimation Avsägelse av uppdrag
Om du ska avsäga dig ditt politiska uppdrag.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Underlag inför val till uppdrag
Ange dina kontaktuppgifter, partitillhörighet och uppgifter om politiskt uppdrag.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Kontantfri servering via passerkort
Förtroendevalda kan via denna tjänst anmäla aktivering av kontantfri servering med passerkort/bricka.

Kräver e-legitimation SendSign
SendSign, E-tjänsten kräver e-legitimation. 

Datum