Frivilliginsatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina

Kräver ej e-legitimation  Anmäl dig som tolk i samband med flyktingkrisen

Du som har språkkunskaper i ukrainska och ryska (men även polska) kan anmäla ditt intresse för att hjälpa till i samband med att barn/ungdomar från Ukraina kommer till Skövde.

Kräver ej e-legitimation  Boende för flyktingar från Ukraina

Här tar vi emot anmälningar från dig som vill erbjuda boende för de flyktingar som kommer till Sverige till följd av kriget i Ukraina.

Datum