Avgifter och jämförelser

Kräver ej e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

Kräver ej e-legitimation Preliminär uträkning av avgifter
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

Datum