Avgifter och jämförelser

Kräver ej e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

Kräver ej e-legitimation Preliminär uträkning av avgifter
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

Kräver ej e-legitimation Inkomstförfrågan
En inkomstförfrågan ska fyllas i av var och en som får hjälp av sektor vård och omsorg. Med ledning av denna räknas ett avgiftsutrymme fram. Storleken på din avgift kommer att vara beroende av insatsernas omfattning och avgiftsutrymmets storlek.

Kräver ej e-legitimation Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader
Ansökan gäller för den som fått beviljat bistånd för särskilt boende.
Ansökan kan göras av den som flyttar från hyrd bostad och som har bostadstillägg/ansökt om bostadstillägg samt förmögenhet under tre prisbasbelopp.
Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre månader efter inflyttning.

Datum