Jag eller någon i min närhet behöver stöd

Kräver ej e-legitimation Anhörigstöd kontaktförfrågan Stödjer och hjälper du en make/maka, livskamrat, födälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi finns för dig!

Kräver ej e-legitimation Ansökan om särskilt boende  Äldreboende inom Skövde kommun avsett för personer med behov av stora och omfattande insatser under hela dygnet.

Kräver ej e-legitimation Begravningskostnader, ansökan om ekonomiskt stöd Om du behöver hjälp med kostnader förenat med begravning kan du söka ekonmiskt stöd via denna tjänst.

Kräver ej e-legitimation Budget- och skuldrådgivning Denna e-tjänst är en kontaktförfrågan, gällande Budget- och skuldrådgivning.

Kräver ej e-legitimation Dödsboanmälan Denna e-tjänst är en kontaktförfrågan, gällande dödsboanmälan.

Kräver ej e-legitimation Ekonomiskt bistånd
Ansökan om försörjningsstöd.

Kräver ej e-legitimation Ansökan om / Avslut av Sysselsättningsresor Daglig verksamhet LSS

Kräver ej e-legitimation Familjerådgivning, kontaktförfrågan
Via denna tjänst kan ni skicka en förfrågan för att bli kontaktad av Familjerådgivningen.

Kräver ej e-legitimation Föreningsbidrag socialtjänst
Ansökan om föreningsbidrag till förening som bedriver verksamhet inom Socialtjänstens verksamhetsområden.

Kräver ej e-legitimation Förfrågan om kontakt
Har du en önskan om stöd och hjälp kan du göra en kontaktförfrågan till oss via denna e-tjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Orosanmälan, barn
Orosanmälan för barn

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Orosanmälan, vuxen
Orosanmälan för vuxen

Kräver ej e-legitimation Pluspolarekort, intresseanmälan
Ansökan om pluspolarekort för personer med funktionsnedsättning.

Kräver ej e-legitimation Serviceinsatser för föräldrar, barn och ungdomar
Om du önskar kontakt med oss, kan du via denna tjänst välja att boka en tid då vi ringer upp dig. Du kan också välja att bli uppringd någon gång inom 14 dagar.

Kräver ej e-legitimation Språkvän
Anmäl ditt intresse att ställa upp som volontär och Språkvän till en nyanländ, eller om du söker en språkvän att träna svenska ihop med!

Kräver ej e-legitimation Trygghetslarm
Ansökan trygghetslarm.

Kräver ej e-legitimation Trygghetslarm finska 
Ansökan trygghetslarm finska.

Den här e-tjänsten kräver att du loggar in med BankID Utredning Faderskap/föräldraskap
Här lämnar du uppgifter och bokar tid för ett möte när du ska genomgå Utredning föräldraskap.

Datum