ett gäng på stranden

Samverkan

Skövdes folkhälsoarbete sker i nära samverkan med Västra Götalandsregionen. Här listas de olika samarbeten som kommunen deltar i.

I Skaraborg och i Skövde är samverkan i folkhälsoarbetet väl utvecklat sedan en lång tid mellan Skövde kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsoarbetet styrs av ett avtal och kontinuerligt sker samverkan på en politisk nivå genom folkhälsorådet. Ett forum som träffas två gånger om året.

För ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs samverkan och samverkan är något som ständigt behöver utvecklas. Sedan 2016 sker också samverkan utifrån en gemensam modell för folkhälsofrågor med Skaraborgs kommunalförbund vilken involverar intresserade kommuner inom ramen för ett antal olika områden.

Folkhälsoarbetet sker under perioder mer fokuserat i samverkan med andra. Ett exempel är projektet EVOLAQ  som Skövde kommun deltog i under två år. Målet med projektet var att öka medborgarinflytandet och utbyta idéer om effektiva modeller för att engagera bland annat yngre personer i volontärt arbete. För att uppmuntra ett aktivt medborgarskap är avgörande för en social hållbarhet, integration och demokrati.