Fysisk aktivitet på recept - FaR

FaR – fysisk aktivitet på recept - innebär att du som patient får ett recept på en fysisk aktivitet som är anpassad till dina egna förutsättningar och önskemål. Aktiviteten blir då en del av din behandling som både kan komplettera eller i vissa fall till och med ersätta läkemedel.

Idag skriver samtliga vårdcentraler i Skövde ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). För mer information kontakta din vårdcentral.