Goda förutsättningar att fullfölja sina studier

  • Skapa förutsättningar för att alla barn ska få en god start i livet.

 

  • Stärka förutsättningarna för att alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att fullfölja sina studier.

 

  • Stärka barn och ungdomars psykiska hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa.

Datum