Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor

Inom detta område arbetar vi aktivt med:

- Främja goda och jämlika livsvillkor oavsett socioekonomiska förutsättningar, identitet eller funktionsnedsättning och på så vis minska de påverkbara hälsoklyftorna.

- Stärka den sociala gemenskapen bland äldre, för att på så vis motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa samt ge äldre möjlighet att påverka sin livssituation.

- Inspirera till goda och hälsosamma levnadsvanor bland barn, ungdomar och äldre.

Datum