EVOLAQ

Målet med projektet var att öka medborgarinflytandet och utbyta idéer om effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med annan etnisk bakgrund i volontärt arbete. Att uppmuntra ett aktivt medborgarskap är avgörande för social hållbarhet, integration och demokrati.

Projektet utfördes i ramen för programmet Ett Europa för medborgare. Nio städer från sju länder stog gemensamt bakom projektet, som initialt startades inom nätverket SERN (Sweden Emilia Romagna Network). Norrköpings kommun varr projektledare och samarbetade med städerna Collechio, Skövde, Pforzheim, Daugavpils, Linz, Cervia, Dubrovnik och Ilmajoki. Projektet pågick mellan 1 februari 2016 och 31 januari 2018.

Målet med projektet var att öka medborgarinflytandet och utbyta idéer om effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med annan etnisk bakgrund i volontärt arbete. Att uppmuntra ett aktivt medborgarskap är avgörande för social hållbarhet, integration och demokrati. Projektet ska dessutom leda till gemensamma europeiska lösningar och strategier för gränsöverskridande utbyten.

Konferenser EVOLAQ projekt 2016-2017

Det har arrangerats nio konferenser inom EVOLAQ-projektet från mars 2016 till december 2017. EVOLAQ-projektet involverar sju europeiska länder (Sverige, Italien, Kroatien, Tyskland, Österrike, Lettland, Finland) med nio deltagande organisationer eller lokala myndigheter (sex kommuner - Norrköping, Skövde, Collecchio, Cervia, Dubrovnik och Daugavpils), en region ( Landrat Enzkreis) och två föreningar/ organisationer inom civilsamhället ( VSG och Liiveri). 500 deltagare har direkt berörts i projektets konferenser och arrangemang. Information om projektaktiviteterna har nått ut till 2 000 berörda parter samt 1 000 000 europeiska medborgare.

Slutrapport för EVOLAQ

Slutrapporten för EVOLAQ har nyligen publicerats. Klicka här för att öppna rapporten i sin helhet. Rapporten är på engelska.

Mer information

Se filerna som är uppladdade under "Dokument".