Ungdomsutvecklare

”Ungas delaktighet är viktig för ett hållbart demokratiskt samhälle nu och i framtiden, för ett samhälle med kunniga samhällsmedlemmar och god folkhälsa”

Skövde kommun strävar efter att i högre utsträckning få in ungas perspektiv och delaktighet i beslut och aktiviteter. Nu genomförs ett flertal utvecklingsarbeten, varav ett är rekrytering av ungdomsutvecklare.

I november 2015 påbörjades det ettåriga pilotprojektet och en ungdomsutvecklare anställdes. Ungdomsutvecklarens främsta uppdrag under denna pilot är att kartlägga hur ungdomsutvecklare (ofta även kallade ungdomsombud) arbetar i andra kommuner, för att sedan lägga fram förslag för hur dessa tjänster kan komma att se ut i Skövde i framtiden. Ungdomsutvecklaren är även involverad i de projekt som genomförs för ungdomar i Skövde och arbetar för att lyfta ungas röster.

Sammanfattningsvis – Ungdomsutvecklaren är en anställd tjänsteman med uppgiften att skapa dialog mellan Skövdes unga och tjänstemän och förtroendevalda.