Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet tillför de kommunala verksamheterna kunskap och erfarenheter ur de äldre invånarnas perspektiv.

Skövde kommun företräds av två politiker och två tjänstemän. Övriga ledamöter utses bland de riksorganisationer för pensionärer som verkar lokalt i Skövde.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter som representerar pensionärsorganisation
- delger den pensionärsförening som ledamoten företräder information om rådets arbete.
- för pensionärsföreningens medlemmars talan vid rådets sammanträden.
- för fram frågor som är viktiga ur pensionärsföreningens perspektiv.

Kontaktuppgifter till pensionärsföreningar i Skövde kommun

I Skövde kommun finns det flera aktiva pensionärsföreningar. Du hittar kontaktuppgifter till dessa i vårt föreningsregister. Välj "Pensionärsverksamhet" under rubriken "Aktivitet".

Skövde kommuns föreningsregister