Leverantörsfaktura till kommunala bolag och förbund

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att leverantörer till Skövdes kommunala bolag och förbund ska skicka e-fakturor från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? Se länk DIGG till höger på sidan.

Hur påverkas du som är leverantör av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunala bolag och förbund så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura.

Så här gör du

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?

Har du aldrig skickat en e-faktura till Skövdes kommunala bolag och förbund tidigare? Hör med din affärssystemleverantör vilka möjligheter de erbjuder. Det flesta affärssystem kan idag skicka e-faktura. Informera er systemleverantör att ni vill skicka genom genom PEPPOL nätverket, alternativt gör ni ändringen själva direkt i ert system?

Kan ni inte skicka e-fakturor idag?

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor och vill använda en  fakturaportal?

  1. Då hittar du förslag på några olika fakturaportaler till höger på sidan. Där kan du helt kostnadsfritt registrera fakturan manuellt.


Adressuppgifter

De kommunala bolagen och förbundens PEPPOL ID:

Skövde Stadshus AB - 0007:5568001498

Skövde VA-verk - 0088:7381020272701 (endast PEPPOL Bis Billing 3)

Avfallshanteringen Östra Skaraborg -  0007:2220001206

Räddningstjänsten Skaraborg - 0007:2220001115

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten - 0007:2220000281

Skaraborgs Kommunalförbund - 0007:2220002188

Kreativa Hus i Skövde AB - 0007:5562520287

Mariesjö Kreativa Hus AB - 0007:5569257529

Balthazar Science Center AB - 0007:5569643801

Skövde Flygplats - 0007:5562977339

Format:

  • Svefaktura 1.0.
  • PEPPOL BIS Billing 3


Kontakta er samarbetspartner för e-fakturering för att (ansluta er till) och sända via PEPPOL-nätverket.

Obligatorisk fakturareferens till Skövdes kommunala bolag och förbund

Alla leverantörsfakturor som inkommer till kommunen, bolag och förbund ska innehålla en giltig fakturareferens. Exempel på format, YY+6 siffror. Referenskoden skall alltid skrivas utan mellanrum och under Er referens på fakturan.. Referensen ska lämnas till er vid beställningstillfället.