E-handel och leveransadresser

E-handel

Skövde kommun gör inköp, beställningar och tar emot fakturor elektroniskt. Det innebär att de företag och leverantörer som har ramavtal med kommunen ska ha möjlighet att ta emot en elektronisk order, skicka elektroniska ordersvar och skicka elektroniska fakturor. Vi tillämpar SFTI-standard och erbjuder flera olika möjligheter kring e-handel. Detta för att leverantören ska hitta den lösning som passar dem bäst.

Fördelarna med integrerad e-handel är många:

  •           Systemstöd och automatiserade rutiner minskar hanteringskostnader.
  •           Ökad avtalstrohet.
  •           Bra underlag till uppföljning och analys.
  •           Automatiserad kontroll av stor datamängd.
  •           Spårbarhet.
  •           Positiv miljöpåverkan.

I de fall leverantören har en egen webbshop finns möjlighet att tillämpa en så kallad Punsh Out standard. Vi vill undvika att beställare arbetar i externa webbshopar för att lägga beställningar då alla beställningar ska skapas i e-handelssystemet.  

Leveransadresser och GLN-koder

Skövde kommun använder GS1 standard och GLN-koder när e-handel tillämpas. GLN står för Global Location Number och är en unik identifikationskod som används för att identifiera ett företag eller en organisation, det används även för att identifiera leveransplatser (adresser), fakturaadresser, arbetsställen med mera. 

Har du frågor kring GLN-koder, kontakta inkop@skovde.se

Exempel på användningsområde
Leverantören sätter upp kunden med ett unikt kundnummer i sitt affärssystem. Till kundnumret läggs den unika GLN-koden. GLN-koden är i sin tur uppsatt i mottagarens system och blir den unika identitet som skickas med i affärsdokument så som order, ordersvar och faktura. GLN-numret är det som ger förutsättningen för att affärsmeddelandena ska skickas till rätt organisation, enhet, avdelning och så vidare. På så vis kan olika leverantörer sätta upp egna kundnummer i sitt affärssystem men alla använder en och samma GLN-kod mot kunden.